/ Hírek / Pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos tudnivalók

Pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos tudnivalók
 
 
Az év végéhez közeledve előtérbe kerül a pirotechnikai termékek – tűzijátékok – beszerzése, tárolása, felhasználása. Fontos, hogy csak megbízható forrásból, hatósági engedéllyel rendelkező forgalmazótól származó terméket vásároljunk, használjunk. Petárda birtoklása tilos!
 
A vonatkozó kormányrendelet a pirotechnikai termékeket kockázattól és zajszinttől függően négy osztályba sorolja, amelyekből az első három kategória kerülhet magánszemélyek birtokába, a negyedikbe tartozó eszközöket már csak pirotechnikus használhatja és kezelheti.
 
Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket (ezeket korábban játékos pirotechnikai terméknek nevezték) már a 14. életévüket betöltött személyek is megvásárolhatják. Ezek az eszközök nagyon alacsony kockázatot jelentenek és elhanyagolható zajt okoznak, azokat behatárolt területen való használatra szánják.
A 2. pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok (például rakéták, bombatelepek, római gyertyák) megvásárlásához azonban már igazolni kell, hogy a vevő elmúlt 16 éves. Ezen termékek kockázata és zajszintje alacsony, szabadban lévő, behatárolt területen való használatra készülnek.
Az 1. és 2. osztályba sorolt pirotechnikai termékekből egy időben összesen 1 kilogramm nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó mennyiséget lehet tárolni.
Az 1. és 2. osztályba sorolt pirotechnikai termékek magánszemély által közterületen kizárólag december 28. 18 óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra közötti időszakban használható fel.
 
A 3. pirotechnikai osztályba a közepes kockázatot jelentő, szabadban lévő, nagy nyílt területen felhasználható termékek tartoznak, a használatukkor keletkező zaj szintje nem ártalmas az emberi egészségre. Ebbe az osztályba tartozó eszközt december 28. és 31. között engedély nélkül vásárolhatnak a 18. életévét betöltött személyek. A tűzijátékokat felhasználni a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet. A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
A 3. osztályba sorolt pirotechnikai termékekből nagykorú személy egy időben összesen 3 kilogramm nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó mennyiséget birtokolhat, tárolhat engedély nélkül december 28. és január 5. között.
 
Felhasználásra vonatkozó fontos tudnivalók:
 
-          A tűzijáték helyszínét úgy kell kiválasztani, hogy a felhasználandó pirotechnikai termékek védőterületén belül potenciális veszélyforrás ne legyen.
-          A vetőcsőből működtethető pirotechnikai termékeket a megfelelő vetőcsőbe kell helyezni. A pirotechnikai termékeket a felhasználási útmutatóban meghatározottak szerint kell a vetőcső aljára helyezni.
-          A tűzijáték termékek telepítésekor ügyelni kell arra, hogy a lövés irányában ne legyen akadály. Tűzijáték terméket személyek felett átlőni, illetve irányukba működtetni tilos! Erős szélben a pirotechnikai termékek felhasználását el kell halasztani!
-          A működésbe hozott tűzijáték termékeket a működésük befejezésétől számított legalább 10 perc várakozás után lehet megközelíteni.
-          Használat előtt a tűzijátékbombák, római gyertyák vetőcsöveinek alsó egyharmad részét célszerű a földbe temetni, vagy erősen egy függőleges szilárd rúdhoz rögzíteni. A rakéták esetében a vezetőpálca a rakéta része, ezért kizárólag úgy működik rendeltetésszerűen, ha a vezetőpálca is a rakétatesttel tud repülni. Ennek érdekében a rakétát olyan helyről szabad indítani, amely lehetővé teszi a vezetőpálca könnyed és akadálymentes elrepülését. Ezek a helyek lehetnek például szilárdan rögzített üres pezsgősüveg, üres papír vagy fémcső stb. Rakéták csak akkor lőhetők fel, ha vezetőpálcájuk nem törött, illetve ha nincs viharos szél. A rakéta mindig a széliránnyal szemben repül! A vezetőpálca nem ég el, az minden esetben visszahullik!
-          Talajon forgó, ugráló stb. termékeket (játékos pirotechnika) kizárólag stabil, egyenletes, a tűznek ellenálló talajon használja! Ez biztosítja, hogy a termékek akadálytalanul tudjanak forogni, felrepülni stb. Ügyeljen arra, hogy a termékek közelében ne legyenek olyan dolgok, amelyek meggyulladhatnak!
-          A tűzijátéktelepeket használat előtt egyenletes, vízszintes talajra tegye, ahol majd működés közben nem tudnak felborulni. A telepet támassza meg oldalról téglával vagy nagyobb kővel, esetleg rögzítse egy szilárd rúdhoz a stabilitás érdekében! Használat előtt mindig olvassa el a termékek használati utasítását! A működtetés során mindig óvatosan, körültekintően járjon el! Soha ne hajoljon működésbe hozott tűzijáték termék fölé!
-          Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat! A termékeket úgy használja, hogy közben Ön és mások biztonságát ne veszélyeztesse!
-          Tartsa tiszteletben embertársai és háziállatai nyugalmát, mivel a robbanások, durranások érzékenyen érinthetik őket!
-          Soha ne működtessen pirotechnikai terméket alkohol vagy drog befolyása alatt!
SOHA NE MŰKÖDTESSEN KÉZBEN TARTVA PIROTECHNIKAI TERMÉKEKET!
A biztonságos szórakozáshoz, a tűz- és balesetmentes évbúcsúztatáshoz és évköszöntéshez fontos a leírtak ismerete és betartása.
 
A pirotechnikai termékek vásárlásáról, felhasználásáról további részletesebb tájékoztatás elérhető a BM OKF honlapján.